Finnish (Suomi)Svenska (Sverige)English (United Kingdom)
Materialen

Titan - lätt, hållbart och elegant

Grundämnet titan, som hittades först år 1791, är för många en främmande och obekant metall. Titan fås främst från USA, Kanada och Australien.

Titan har många från andra metaller avvikande egenskaper: det är fyra gånger så hårt som stål men fem gånger lättare än rent guld. Titans höga smältpunkt, antimagnetiskhet och utmärkta korrosionstålighet är även värdefulla egenskaper och orsaken till att titan används i bl.a. rymdteknologi och flygplansindustrin.

Utöver de ovannämnda egenskaperna, har titan även en annan mycket viktig egenskap: man kan inte vara allergisk för titan. Detta är en viktig egenskap för alla metallallergiker. Till exempel platinum, guld och det palladium som används för att bleka guld ger förvånansvärt många personer allergiska hudreaktioner.

Titans färg och glans påminner om platinum. Titan är dock avsevärt lättare, hårdare och hållbarare än platinum; titan står sig mot tiden tand bättre än andra smyckesmetaller; glansighet hålls som glansighet och matthet som matthet avsevärt längre än i produkter tillverkade av andra material.

På grund av titans hårdhet och höga smältpunkt, är titan ett svårtbearbetbart smyckesmaterial. Många av de traditionella guldsmedsverktygena och -metoderna är omöjliga att använda för bearbeting av titan, och därför har det varit en utmaning att tillverka smycken av titan, speciellt handgjorda smycken. Utvecklandet av nya arbetsmetoder har varit nödvändigt och fortgår pågående.

GL-Koru hör till de ledande tillverkarna av titansmycken på grund av sin pågående produktutveckling. Gad Leinson kan erbjuda sin unika yrkeskunskap såväl i design som tillverkning av titansmycken. GL-Koru har ett mångsidigt utbud av olika titansmycken - ringar, berlocker, hals- och armband, örhängen, broscher, slipsnålar och manschettknappar.

Guld

Guld är säkert det mest kända smyckesmaterial och det avviker från de andra metallerna bl.a på grund av sin färg. Guld har varit känt sedan 5000 år innan vår tideräkning och har ända sedan dess använts i tillverkning av olika nyttjoföremål, dekorationer och smycken. Guld började användas även mycket tidigt som bytesvara och redan 1700 år innan vår tideräkning användes de första guldmynten i Egypten.

Guld går att finna överallt i världen, men de viktigaste guld-områdena idag finns i Syd-Afrika, Nord Amerika och Sibirien. Även i Finland har man funnit guld i bl.a Lemmenjoki nationalpark området. Guld har även anrikats som en sidoprodukt i Outokumpu Oy Pyhäsalmi och Aijalas gruvor. Små gruvor finns det många av, och nya guldfynd görs jämt runt om i vårt land. Produktionsmängden är dock liten, om man jämför med de globala guldproducenterna.

Idag används guld främst för tillverkning av guldsmycken och olika dekorationsföremål. Rent finguld är mycket mjukt och därför används det inte just som smyckesmaterial. Guld kan göras hårdare och hållbarare genom att blanda ihop olika blandmaterial (bl.a silver, koppar och zink) till olika legeringar. De mest använda legeringarna är 14 och 18 karats guldblandningar, där guld halterna är minst 58,5% och 75%. Blandmaterialens, silver, koppar samt även zinks relativa andel varierar i de olika legeringarna. Därför är guld som används i Finland rödare än det gula guld som används i Syd Europa.

Vitguld består inte av ett vitt guld grundämne som går att finna, utan det blandas ihop av fintguld och olika blandmaterial precis som andra guldlegeringar. Det som skiljer vitguld från andra guld, är att man även tillsätter blekande metall med i legeringen. Tidigare användes nickel för blekningen, men det har man nästan helt slutat använda på grund av allergiska reaktioner. Nuförtiden har palladium ersatt nickel och därför talar man numer om palladiumvitguld. Tyvärr är inte heller palladium helt allergisäkert, för palladiumallergi är avsevärt vanligare än man tror.

Palladiumvitguld är avsevärt mjukare än gult guld. På grund av att palladiumvitguld är grått till färgen, ges produkter tillverkade av palladiumvitguld ofta en galvanisk beläggning av vitt rodium metall.

 

GL-Koru i Facebook